Ekostavivo

Využití slaměných balíků ve stavebních konstrukcích

Datum vydání:

Projektant a člen volného sdružení živnostníků, projektantů, architektů, řemeslníků, studentů a dobrovolníků pro stavění ze slámy pod hlavičkou www.slamak.info ing. Daniel Grmela nám dal svolení publikovat jeho doktorský seminář s názvem Využití slaměných balíků ve stavebních konstrukcích.

Využití slaměných balíků ve stavebních konstrukcích

Výňatek z doktorského semináře ing. Daniela Grmely Využití slaměných balíků ve stavebních konstrukcích:

"Snaha o celostní pohled na tvorbu kvalitního vnitřního prostředí obytných budov, beroucí v potaz maximum hospodářsko-sociálních a environmentálních vztahů a dopadů, vyúsťuje v použití stavebních konstrukcí ze slaměných balíků s hliněnými a vápennými omítkami, jako jedné z cest, splňující v maximální míře takto definované požadavky. (Jde o to nalézt takové řešení, které vytvoří člověku ve vnitřním prostředí co možná nejpříznivější podmínky a zároveň co možná nejméně poškodí prostředí vnější a to za tak nízkou cenu, která umožní takovému řešení se v běžné stavební praxi ve větší míře prosadit.) Přestože v porovnání s tak důležitými úkoly stavebnictví jako jsou např. rekonstrukce objektů městských sídel, je využití slaměných balíků záležitostí spíše okrajovou, zájem veřejnosti o ekologické způsoby stavění roste a poptávka zejména po kvalitních informacích zde je. Jednotlivá dílčí řešení vyzkoušená na malých jednoduchých objektech pak lze do budoucna uvažovat k využití k řešení problémů větších a složitějších."

Více zde

Stáhnout soubor Využití slaměných balíků ve stavebních konstrukcích (1.4 MB)

Další aktuální články