Ekostavivo

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo poslední části dodávky.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen o svém odstoupení od této smlouvy neprodleně informovat prodávajícího zasláním vyplněného formuláře (ke stažení níže) poštou či emailem nebo prostým písemným prohlášením poštou či emailem s uvedením následujících údajů:

  • číslo objednávky nebo daňového dokladu
  • název nebo kód zboží
  • jméno a příjmení kupujícího, příp. obchodní firma/název
  • adresa bydliště/sídla
  • kontaktní telefonní číslo
  • emailová adresa
  • číslo bankovního účtu pro vrácení peněz
  • důvod vrácení (volitelně - pro účely zlepšování našich služeb)

Za datum odstoupení od smlouvy se považuje datum odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy.

Prodávající obratem potvrdí kupujícímu obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy emailem na uvedenou emailovou adresu. 

Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy, vrátí kupujícímu všechny platby, které od něj v rámci uzavřené kupní smlouvy obdržel, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, jaký byl zvolen kupujícím při uzavření kupní smlouvy, pokud kupující v prohlášení o odstoupení od smlouvy neuvedl jinak.

Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, odešle vracené zboží na adresu prodávajícího: Vicarius s.r.o.r, Bratří Čapků 784/16, 669 02 Znojmo. Kontaktní osoba pro převzetí zboží: Radek Povalač, tel. +420 602 229 987, email info@ekostavivo.cz

Přímé náklady spojené s vrácením zboží, zejména dopravné, nese kupující. U zboží přesahujícího maximální povolené rozměry či hmotnost pro přepravu běžnou poštovní cestou lze očekávat náklady v obdobné výši, která byla vynaložena na dodání zboží kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo odeslat vracenou částku až po obdržení vraceného zboží. V případě opotřebení či poškození zboží bude tato částka odpovídajícím způsobem snížena.