Ekostavivo

Lněné izolace NATURIZOL

Datum vydání:

Rozšířili jsme nabídku izolačních materiálů o lněné rohože NATURIZOL, které jsou díky naprosto srovnatelným vlastnostem více než plnohodnotnou alternativou konopných izolací. I zde se jedná o originální český produkt, který se již léta úspěšně prodává i na zahraničních trzích.

Lněné izolace NATURIZOL

NATURIZOL je přírodní tepelně akustická izolace ve formě rohoží na bázi rostlinných vláken. Tvoří ji především len (82-86%), dále se přidává dvousložkové BiCo vlákno jako pojivo (11-13%) a soda jako retardant hoření (3-5%).

Izolační rohože NATURIZOL se používají ke komplexnímu zateplení budov:

  • zateplení nad, mezi i pod krokvemi
  • zateplení nad, mezi i pod kleštinami
  • zateplení předsazené stěny
  • zateplení stropu z horní strany
  • izolace dělícího trámového stropu
  • zateplení sendvičového zdiva
  • izolace dělící příčky
  • zateplení obvodové stěny dřevostavby
  • zateplení obvodové stěny z vnitřní strany

Izolační rohože NATURIZOL se vyrábí v tloušťkách 40 – 140 mm, standardní rozměr je 60x120 cm, ale šířku 60 cm lze na zakázku i přizpůsobit.

Krom toho, že díky svému přírodnímu původu a relativně malé zabudované energii nezatěžují životní prostředí, vynikají lněné izolace NATURIZOL následujícími vlastnostmi.

VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti je λ = 0,039 W/(m2.K), avšak zkoušky prokázaly ještě lepší výsledky, a to v rozsahu λ = 0,035 až 0,037 W/(m2.K). Tím se může pochlubit málokterá izolace. Díky tomu můžete se lněnou izolací NATURIZOL dosáhnout významných úspor energií při vytápění.

VÝBORNÉ AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI

Díky vysoké měrné tepelné kapacitě c = 1550 J/(kg.K), srovnatelné např. s měkkým dřevem, dosahují stavby izolované lněnými rohožemi NATURIZOL vysokou tepelnou stabilitu. Fázový posun průniku tepla činí podobně jako u řady jiných přírodních izolací 10-12 hodin. NATURIZOL tak zásluhou tepelné akumulace v létě chladí a v zimě hřeje.

OPTIMÁLNÍ REGULACE VLHKOSTI

Zásluhou přírodních vláken má NATURIZOL poměrně velkou difúzní prostupnost, faktor difúzního odporu činí µ = 5,7. Díky tomu snadno odvádí vlhkost mimo interiér a zajišťuje příjemné vnitřní klima. Naturizol dokáže s vlhkostí pracovat rovněž díky své schopnosti akumulace. Při vysoké relativní vnitřní vlhkosti tuto pohltí, v období sucha ji pak vyloučí zpět, a to vše bez vlivu na tepelně izolační schopnosti.

VYSOKÁ ZVUKOVÁ IZOLACE

Přírodní vlákna vibrují ve stejné frekvenci se zvukovými vlnami, které se tím částečně vyruší. Díky tomu NATURIZOL poskytuje lepší zvukovou izolaci než běžně používané izolační materiály. Navíc volná struktura materiálu prostřednictvím tření mezi pohyblivými vlákny přeměňuje zvukové vlny na teplo. Zvuková pohltivost tak dosahuje vynikající hodnoty αW = 0,95.

VYHOVUJÍCÍ REAKCE NA OHEŇ

NATURIZOL je napuštěn retardantem hoření a u většiny běžných staveb lze bez potíží použít. Podle normy ČSN EN 13501-1 z roku 2007 je zařazen podle reakce na oheň do třídy E, podle normy DIN 4102-1 do třídy B2.

ODOLNOST VŮČI PLÍSNÍM, HNILOBĚ A ŠKŮDCŮM

NATURIZOL je odolný proti hnilobě a napadení plísněmi a to jak samotnou podstatou přírodních lýkových vláken, tak protiplísňovým komponentem. Je též odolný vůči škůdcům.           Lněná a ostatní lýková vlákna totiž neobsahují žádnou živočišnou bílkovinu - základní to potravinu pro hmyzí škůdce.

TVAROVÁ STABILITA A DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Struktura lněných a ostatních lýkových vláken NATURIZOLU je přirozeně silná a izolačním rohožím tak dává vysoký stupeň pevnosti. Jedinečná struktura lýkových vláken ve spojení s dvousložkovým vláknem znamená, že NATURIZOL má vysokou tvarovou stálost, a riziko porušení rohože je minimální. Pokud je NATURIZOL vestavěn podle montážních instrukcí, mají vlákna prakticky neomezenou životnost a stále si drží svoji kvalitu.

ZDRAVOTNÍ A EKOLOGICKÁ NEZÁVADNOST

NATURIZOL je přírodní výrobek a oproti minerálním vláknům nezpůsobuje podráždění pokožky ani dýchacích cest. Bezpečnostní rizika jsou minimalizována nebo naprosto odstraněna, nedochází k ohrožení zdraví při montáži ani kdykoliv po ní. NATURIZOL neobsahuje žádné závadné látky a svoji povahou je to ekologicky prospěšný výrobek.

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ

Rohože NATURIZOL jsou snadno uchoputelné a lehké, montáž je díky tomu velmi rychlá a jednoduchá bez nutnosti ochranných oděvů, roušek či rukavic. Lze je řezat nožem, u silnějších rohoží je vhodná elektrická pila ocaska. Rohož se upravuje vždy tak, aby její rozměr o 2-3 cm převyšoval světlou vzdálenost místa, kde bude následně zabudována. Rohože se do tohoto prostoru vmáčkne, rohože o tloušťce menší než 100 mm by měly být mechanicky zajištěny. Větší tloušťky jsou zpravidla dostatečně zajištěny samy i bez kotvení.

RYCHLÁ NÁVRATNOST INVESTICE

V porovnání s tradičními izolačními materiály si NATURIZOL vede velmi dobře i v ekonomické oblasti. Zásluhou příznivé ceny, svých jedinečných vlastností v oblasti tepelně  vlhkostní regulace a své dlouhé životnosti se jedná o ekonomickou investici s brzkou návratností.

Další aktuální články