Ekostavivo

Nové vydání knihy Stavby ze slaměných balíků

Datum vydání:

Dlouho očekávané 2. vydání kultovní knihy Stavby ze slaměných balíků je na spadnutí, budeme ji mít k dispozici v první polovině dubna 2014

Nové vydání knihy Stavby ze slaměných balíků

První vydání knihy Stavby ze slaměných balíků Ing. arch. Jana Mártona a spoluautorů bylo rozebráno během několika měsíců a řadu dalších měsíců nebylo takřka možné knihu na českém trhu sehnat.

Zhruba v polovině roku 2013 proto autoři na základě četných dotazů a poptávek začali připravovat nové, aktualizované a rozšířené vydání, které bylo počátkem března 2014 předáno do tisku a počátkem dubna by se mělo objevit na trhu.

Co bylo záměrem...

První vydání v roce 2010 bylo významným počinem v oblasti přírodního stavitelství v Česku a stalo se na dlouho jedinou původní českou publikací věnující se velmi kompexně stavění ze slámy, hlíny a ostatních přírodních materiálů, stavění ohleduplnému k životnímu prostředí, stavění zdravému a trvale udržitelnému.

Cílem prvního vydání bylo především sesbírat a předat co největší množství zkušeností z oblasti přírodního stavitelství co největšímu počtu lidí.

Na tento cíl nyní navazuje vydání druhé, aktualizované a doplněné o nové poznatky, ke kterým během posledních 3 let došli stavitelé, architekti, lektoři, projektanti i sami obyvatelé slaměných domů. Změn doznala kniha rovněž v části věnované příkladům staveb, kde se objevují nejnovější zajímavé realizace vzniklé od odby prvního vydání.

Hlavní poselství knihy ale zůstává zachováno - učme se šetrně využívat přírodní zdroje, poznávejme vlastnosti a možnosti využití přírodních materiálů, stavme naše obydlí tak, aby zanechala co nejmenší ekologickou stopu a zachovala životní prostředí pro příští generace ve stejném nebo dokonce lepším stavu, než jej známe dnes my.

...a co nás tedy čeká?

Kniha vychází z teoretické úvodní části věnované historii slaměného stavění a trvale udržitelného stavitelství vůbec, dále se věnuje vlastnostem slaměných balíků, možnostem jejich využití z hlediska stávající legislativy, pokračuje praktickými tématy jako příprava balíků, typy konstrukcí, návrhy a realizace jednotlivých fází stavby, příklady staveb realizovaných v Česku i v zahraničí a končí příbuznými obory jako hliněné omítky nebo ozeleněné střechy.

Publikace přináší na 240 stranách celkem neuvěřitelných 645 fotografií a ilustrací a všechny potřebné informace pro zájemce o ekologické stavění včetně doporučené literatury, užitečných odkazů na spřízněná nezisková sdružení a organizace a rozsáhlého seznamu klíčových slov pro vyhledávání na internetu.

Doporučujeme ji jako nezbytný základ pro všechny ekologicky smýšlející stavebníky. Je to jedna z těch knih, bez které se prostě neobejdete, pokud uvažujete o stavbě roinného domu z přírodních materiálů, domu zdravého, útulného, energeticky nenáročného a s minimální ekologickou stopou.

Knihu můžete získat i u nás prostřednictvím objednávky zde.

Další aktuální články