Ekostavivo

Kurz stavění ze slámy a hlíny

Datum vydání:

Slamák.info pořádá další sérii kurzů slaměného stavění na reálné stavbě, tentokrát v Nesovicích u Vyškova.

Kurz stavění ze slámy a hlíny

Strawship Jardy Kováře

Kurz stavění z balíků slámy a místní hlíny na soběstačném domě v Nesovicích u Vyškova

Slámování střechy - 5.-7. dubna 2013
Slámování stěn - srpen 2013
Hrubé omítky a příčky - srpen 2013
Finální omítky - září 2013

Jarda Kovář je zaměstnáním inženýr programátor, povoláním nadšenec pro lokální soběstačnost, přírodní stavitelství a permakulturu. Plánuje velkou rodinu a staví poměrně velký dům, na který má poměrně málo peněz :-)
Jardu nejprve nadchly tzv. Earthship houses - domy z pneumatik, které nejsou připojeny na inženýrské sítě. Postupně však dospěl k výhodnějšímu řešení, domu slaměnému, který z Earthships přebírá jen některé prvky.

Jardův slamák roste na louce (budoucí permakulturní zahradě se sadem) na okraji obce Nesovice na Hané. Dům o obdélníkovém půdoryse cca 21x9 m se dvěma kruhovými nikami má sedlovou střechu. K prosklenému jižnímu průčelí přiléhá užitková zimní zahrada zavlažovaná odpadní vodou z domácnosti. Severní strana domu je částečně zapuštěna do terénu a navazuje na sklep. Způsob založení stavby je unikátní, kombinuje založení na patkách s podlahou na terénu. Podlaha leží na vrstvě štěrku z pěnového skla, slaměné stěny stojí na dřevěných základových prazích podepřených pilířky z tvárnic ztraceného bednění. Krov z dřevěných fošen je izolován slaměnými balíky. Na stavbu bylo použito lunární dřevo ze zimní těžby. Balíky i hlína jsou místní.

V těchto víkendových kurzech se můžete postupně naučit všechny práce se slaměnými balíky a místní hlínou, které jsou potřebné při stavbě domu svépomocí; mj. vybrat balíky vhodné pro stavbu, upravit jejich tvar, zvýšit v případě potřeby jejich hustotu, dělit je, řezat a vyřezávat v obou směrech, řešit detaily s důrazem na kvalitu tepelné izolace, posoudit místní hlínu, správně z ní umíchat všechny druhy omítkových směsí, provést hrubé i finální omítky slaměných stěn a postavit ze směsi slámy a hlíny středně těžké akumulační příčky; dostanete řadu praktických informací, např. jaké použít nářadí a stroje či jak si optimálně zorganizovat a  uspořádat staveniště.

Podstatná část kurzu je věnována pásmu přednášek o všem, co můžete potřebovat ke stavbě slaměného domu, srovnání různých alternativ úsporných opatření a technických zařízení z hlediska návratnosti investic a konzultacím k vlastním projektům účastníků.

Kurzy povede Dan Grmela, který se v posledních 5-ti letech zabývá stavěním ze slámy a hlíny v rámci projekční praxe a doktorského studia. Praktické zkušenosti čerpá při realizacích staveb a v kurzech vedených evropskými odborníky.


Více zde

Stáhnout soubor Kurz stavění ze slámy a hlíny Strawship Nesovice.pdf (1.53 MB)

Další aktuální články