Ekostavivo

Carbometum - přísada pro zdravější beton

Datum vydání:

Představujeme novinku na trhu - CARBOMETUM - švýcarskou přísadu do betonu pro zlepšení bioenergetických účinků cementu na člověka

Carbometum - přísada pro zdravější beton

Nedávno se na našem trhu objevil zcela nový produkt, který má zlepšit nepříznivé účinky cementu a výrobků z něj na náš organismus. Pojďme si jej představit blíže.

CARBOMETUM je unikátní přísada do stavebních materiálů na bázi cementu. Tuto příměs objevil švýcarský biochemik Karl Grieder, který se již delší dobu zajímal o možnost navýšit bio-energetickou hodnotu cementu a výrobků z něj.

Tento výrobek je složený převážně z přírodního uhlíku, přírodních minerálních látek a vybraných kovů, korespondující s čakrami a planetami k nim přiřazenými. 

Proč je potřeba dodávat  do betonu, štuku a nátěrů tento katalyzátor?

Při procesu přepalování přírodního vápence došlo k navýšení teploty až na 1400 °C (palivem se stalo uhlí, elektřina, plast i komunální odpad) z původních 1000-1200 °C (palivem bylo dřevo, dřevěné uhlí). Tím došlo ke změně energie a polarity, od zdraví prospěšné (pravotočivá spirála), ku zdraví z dlouhodobého hlediska ne-prospěšné (levotočivá spirála).

Tím byl učiněn krok zpět v navýšení frekvenční vibrace lidského těla a duše. Aplikací Carbometum při práci s cementem je tento rušivý prvek eliminován. 

Bioenergetický účinek stavebních materiálů na lidský organismus a jeho energetický systém je možno demonstrovat pomocí speciálních biofyzikálních měřících metod: 

1.Elektrická akupunktura(EAV)

Elektrická akupunktura (podle Volla) představuje biometrickou měřicí metodu, která měří elektrickou vodivost tkáně v akupunkturních bodech prstů. Toto měření poskytuje informaci o funkčních podmínkách příslušného orgánového systému. Pomocí druhého měření, během něhož se příslušný stavební materiál vloží do vzorkového testeru, lze zjistit vliv účinek takového materiálu na lidský organismus. Běžný beton může vyvolat rozdílně vysoké namáhání oběhového systému, srdce, dechového či zažívacího traktu, které je závislé na stavu hodnocené osoby. Tyto nepříznivé účinky zmizí, pokud se do betonu přidá Carbometum.

2.Bio-rezonance(BICOM)

Bio-rezonanční měření lze použít k vyšetření biofyzikální interakce mezi živým organismem a specifickým materiálem. Pokud se objeví oblasti rezonance a disharmonie, potom lze dokázat, že přidáním látky Carbometum do tradičního betonu se vytvoří biologicky a energeticky
optimální stavební materiál, který je srovnatelný s nepáleným jílem.

3.Radiestezie(BOVISOVA METODA)

Při radiestezickém měření vytvoří zkoumaná osoba a kyvadlo biofyzikální systém, který je vysoce citlivý a vnímavý i k nepatrným změnám energie.U betonu s látkou CARBOMETUM®, byla naměřena kladná polarizace 6000-9000 stupňů Bovisovy stupnice, zatímco u běžného betonu byla zjištěna záporná polarizace menší než 1000.

4.Kirlijánova kamera(GDV)

Metoda rovněž zvaná bioelektrografie dokáže zaznamenat energetický obal kolem každé věci. Měření bylo prováděno při snímání aury člověka. Na začátku měření byla aura lehce narušena, ale po 30 minutovém pobytu v domě, kde byla provedena stěrka podlahy s příměsí Carbometum, bylo potvrzeno zacelení této aury. 

Všechny tyto metody provedené nezávisle na sobě prokazují účinost této esence. 

Carbometum dokáže částečně sanovat i stavby postavené na geopatogenních zonách, což bylo prokázáno při radiestestickém vyšetření novostavby školy Rudolfa Steinera v Prattelnu u Basileje ve Švýcarsku. Mezi další referenční stavby patří rekonstrukce Jazz Campus v Basileji, dále pak hala podniku PM Mangold Holzbau AG  v Ormalingenu, kde byla přísada aplikována na ploše 2400 m2. V této firmě byla zaznamenáno zvýšení produktivity práce a snížení nemocnosti, ozdravení vnitřních prostor okamžitě ucítili a potvrdili všichni zaměstnanci. 

Množství Carbometum, které je třeba přidat do betonu, závisí na množství cementu ve směsi a činí 1% množství použitého cementu.

Carbometum standard jako aditivum do betonu vykazuje dlouhodobě konstatní bioenergetickou hodnotu a  neovlivní jeho statickou kvalitu.

Carbometum standard se přidává do klasického betonu např. pro betonování základových desk, podlah apod., Carbometum light je pak určené pro světlé štuky a finální nátěry.

Carbometum nabízí alternativu pro stavebníky, kteří si nedokáží svoji stavbu představit bez betonu, ale přesto si chtějí zachovat co nejzdravější vnitřní prostředí bez negativních vlivů použitého betonu na lidský organismus.

Carbometum naleznete i v našem obchodě v sekci Ostatní.

 V průběhu příštích měsíců bude probíhat rozsáhlé testování produktů s obsahem přísady CARBOMETUM na území České republiky. O jeho průběhu přineseme podrobnou zprávu.

Další aktuální články